top of page
Web Bkg2.jpg

好叉好味係一間以創新概念為本嘅新派叉燒料理餐廳。我哋以'傳統燒臘店' X '新派潮流CAFE'為設計藍本,無論食用方式、食物包裝、店舖裝潢、店內體驗等,都可以感受到我哋結合咗創意及用心,與傳統燒臘店相比,更新潮、更型格、更美味。

我哋主打嘅係WOW辛麻叉燒,以特調麻辣秘方腌製,與叉燒完美結合,必試無疑。另外仲有口味獨特嘅WOW柚香叉燒同傳統嘅WOW焦蜜叉燒,各有各特色。


另外,我哋以環保紙杯代替傳統飯盒,以層層叉燒層層飯嘅方式裝入杯中,顧客可以一層叉燒一層飯咁品嘗,唔會食晒啲叉燒剩底杯白飯。考慮到進食方式及顧客健康,我哋更建議顧客選擇配上菜飯,容易進食之餘又可以保持身體健康。

關於WOW: Welcome
bottom of page